درباره روچی

گزیده ای از چگونگی شروع فعالیت روچی

شرکت بین الملل ستاره نامدار آدلی

شرکت ستاره نامدار آدلی (روچی) در ســال 1394 با هدف کمک به ارتقای صنعت مواد غذایی کشور در تهران افتتاح شد. این مجموعه با در اختیار داشتن آزمایشگاههای پیشرفته و خطوط تولید و تجهیزات به روز و حضور پرسنل متخصص در حوزه مواد غذایی در زمینی به مساحت 5000 متر مربع و با ظرفیت تولید 20000 تن در سال در شهرک صنعتی شمس آباد فعال میباشد. این شــرکت با تکیه بر دانش فنی روز تحقیقات بازار در زمینه عــادات و فرهنگ غذایی کشور قادر است انواع چاشنیهای غذایی از جمله ســس، طعم دهنده های غذایی و ... را تولید و عرضه نماید. روچی در راســتای برآورده ســازی نیازهای خانوار با داشــتن ناوگان پخــش قدرتمند در اســتانهای تهران و البرز و نمایندگان پخش در استانهای سراســر کشور آماده خدمت رسانی به هم میهنان عزیز میباشد. شرکت ستاره نامدار آدلی همواره به سلیقه مشتری احترام گذاشته و تمام توان خود را در جهت حفظ بالاترین کیفیت و جلب رضایت مشتریان انجام میدهد.

فروشگاه